AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


El Sanatkarlarının desteklenmesine yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

El Sanatkarlarını desteklenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen Altıneller El Sanatları Festivaliyle sanatkarların ürünlerinin tanıtım ve satışına ortam sağlanmakta ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine ürün alımı yapılarak maddi destek sağlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından düzenlenen yaygın eğitim kurslarında el sanatkarlarımızın eğitici olarak  değerlendirilmektedir. İl kültür ve turizm Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenen kurslarımıza eğitici olarak katılan sanatkarlarımıza belli bir ödeme yapılmakta, sigorta primleri de Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca sanatkarlarımızın yer aldığı yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen projelere mali destek sağlanmaktadır.