AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü

AB DAİMİ TEMAS NOKTASI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetlerarası Konferans  ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan Taslak Müzakere Çerçeve Belgesinde, müzakerelerin 35 fasıl altında yürütülmesi öngörülmüş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 fasılda sorumludur.

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü’nün Görevleri:

AB’ye katılım sürecinde Bakanlığımız sorumluluk alanına giren 15 fasılda;

 • Bakanlık Birimleri ile iletişim ve koordinasyon sağlanarak, bilgi, belge, veri toplanması,
 • Toplanan bilgilerin;
  • Müzakere çalışmalarına altyapı teşkil edecek formata getirilmesi (İngilizce çeviri, sunum, rapor hazırlanması vb.),
  • Değerlendirilen bilgilerin kurumsal hafıza oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
 • İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) tarafından istenilen çalışmaların yapılması,
 • Faaliyetler hakkında makama bilgi sunulması,
 • İlgili toplantı ve çalıştaylara katkı ve katılım sağlanmasıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sorumlu Olduğu Müzakere Fasılları

Fasıl Adı

Sorumlu Olunan Konu Başlığı

1 No’lu Malların Serbest Dolaşımı Faslı

 • Kültürel Mallar

2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı

 • Profesyonel Turist Rehberliği
 • Seyahat Acentaları
 • Belgeli Turizm İşletmeleri
 • Belgeli Kültür Yatırım ve Girişimleri

3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı

 • Seyahat Acentaları ve Profesyonel Turist Rehberliği
 • Mesleki Yeterlilikler-Sanatçı Değişimi, Deniz Turizmi

4 No’lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında

 • Yabancı Sermayeli Seyahat Acentaları ve Belgeli Turizm İşletmeleri
 • Yat Limanı İşletmeciliği

7 No’lu Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı

 • Fikri Mülkiyet Hakları

8 No’lu Rekabet Politikası Faslı

 • Sinema Filmlerine Verilen Destekler

10 No’lu Bilgi Toplumu ve Medya Faslı

 • Film Mirasının Korunması ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi

11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı

 • Kırsal Kalkınmaya Yönelik Turizm Uygulamaları ile Kırsal Alanlarda Kültürel Faaliyetler,

18 No’lu İstatistik Faslı

 • Konaklama İstatistikleri
 • Kültür Hizmetleri İstatistikleri

20 No’lu İşletme ve Sanayi Politikaları Faslı

 • Turizm Politikalarının Oluşturulması ve Yürütülmesi

23 No’lu Yargı ve Temel Haklar Faslı

 • Kültürel Haklar

26 No’lu Eğitim Kültür Faslı

 • Kültür Politikaları
 • Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması
 • Kültürel Haklar
 • Film Mirası

27 No’lu Çevre Faslı

 • Atık Su ve Su Kalitesi

28 No’lu Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı

 • Yanıltıcı Reklam ve Paket Turlar

29 No’lu Gümrük Birliği Faslı

 • Kültürel Mallar
 • Kaçakçılıkla Mücadele

BAKANLIĞIMIZ SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN FASILLARA İLİŞKİN SON DURUM:

Açılan Fasıllar

Açılmayan Fasıllarda Durum

Türkiye'nin Müzakere Pozisyon Belgesini Komisyona Sunduğu Fasıllar

Konseyde Tarama Sonu Raporu Onaylanan ve Açılış Kriteri Resmi Olarak Belirlenen Fasıllar

Tarama Sonu Raporu Onaylanmayan Fasıllar

7. Fikri Mülkiyet Hukuku

26. Eğitim ve Kültür

1. Malların Serbest Dolaşımı*

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı


3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi*

23. Yargı ve Temel Haklar

10. Bilgi Toplumu ve Medya


8. Rekabet Politikası


18. İstatistik


11. Tarım ve Kırsal Kalkınma*


20. İşletme ve Sanayi Politikası


29. Gümrük Birliği*


27. Çevre
28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
*14–15 Aralık 2006’da Brüksel’de yapılan AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin Ankara Anlaşması’na Ek Protokolü karşılamaması nedeniyle müzakere süreci askıya alınan fasıllar.


AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyetler

 1. Türkiye Düzenli İlerleme Raporu, Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporuna Bakanlık koordinasyonu ve katkısı,
 2. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planına Bakanlık koordinasyonu ve katkısı,
 3. Türkiye-AB Alt Komite Toplantılarına Hazırlık ve Katılım ve koordinasyon,
 4. Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) Çalışmalarına katılım ve koordinasyon,
 1. Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Çalışmalarına katılım ve koordinasyon,

 2. Türkiye- AB Fikri Mülkiyet Hakları  Çalışma Grubu  Toplantılarına Katkı ve Katılım
 3. Güncel AB Mevzuatı ile ilgili Bilgilendirme Çalışmalarına katılım ve koordinasyon,
 4. Avrupa Komisyonunda Ulusal Uzman Görevlendirilmesi ve NEPT Başvurularının koordinasyonu,
 5. Jean Monnet Burs Programının tanıtım ve koordinasyonu,
 6. TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) Bakanlık koordinasyonu,
 7. AB Turizm Danışma Komitesi (TAC) Bakanlık Koordinasyonu,
 8. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Avrupa Birliği Eğitim Programlarının koordinasyonu,
 9. AB Karadeniz’de Mavi Büyüme Aracı Teknik Destek Projesi koordinasyonu,
 10. BLUEMED İnisiyatifi‘nin koordinasyonu,
 11. Akdeniz için Birlik (AİB) Mavi Ekonomi çalışmaları koordinasyonu.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü

Tel       :+90 312 470 79 66

Faks    : +90 312 222 29 02

e-posta : abgrubu@kulturturizm.gov.tr