AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Koordinasyon Şubesi

Koordinasyon Şubesi’nin Görevleri:

-Başkanlığımız yıllık idari faaliyet raporunu ve haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak,

-Kayıp ve çalıntı eserlerin duyurulmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak,

-Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terminoloji çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, Başkanlığımız terminoloji çalışmalarını yürütmek,

-Bakanlığımız birimlerince Dışişleri Bakanlığı'ndan talep edilen görüş ve değerlendirmeler ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

-Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Başkanlığımıza yöneltilen taleplerle ilgili koordinasyonu sağlamak,

-Başkanlığımızı ilgilendiren soru önergeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

-Bütçe görüşmeleri ile ilgili Başkanlığımızı ilgilendiren bilgileri derlemek,

-Brifing dosyası hazırlamak,

-Başkanlığımızdan talep edilen çeşitli hususlarda Başkanlığımız görüş ve önerilerini hazırlamak,

-Bakanlığımız birimlerinden ve dış paydaş kurumlardan gelen duyuruları iletmek,

-Başkanlığımız Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, eylem planı, iç kontrol ve performans programları ile ilgili çalışmaları yapmak,

-Başkanlığın performans ölçütleriyle ilgili veri tabanının Şubeler bazında oluşturulmasını sağlamak,

-Ankara Üniversitesi ATAUM tarafından düzenlenen AB eğitim programlarına Başkanlığımız personelinin katılımı ile ilgili çalışmaları yürütmek,

-ETİK Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütmek.


İletişim: 

Şube Müdürü : Abdulkerim ŞAHİN


Telefon: 0312 470 79 59

E-Posta: abdulkerim.sahin@kulturturizm.gov.tr