AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörlüğü

 

 Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörlüğü

Görevleri :

• Yaratıcı Avrupa Programı’nın tanıtılmasını temin etmek,

• Kültür ve yaratıcı sektörler alanında çalışan meslek sahipleri ve işletmeciler tarafından programa en geniş katılımı kolaylaştırmak,

• Vatandaşlara kültürel programlar hakkında bilgi vermek,

• Üye devletlerde kültür ve yaratıcı sektörlere destek veren Yaratıcı Avrupa programının faaliyetleri ile ulusal destek tedbirleri arasındaki tamamlayıcı ilişkiye katkı sunan türlü kurumlarla sürekli irtibat temin etmek,

• Topluluğun kültür ve yaratıcı sektör mekanizmaları kapsamı altında mali destek almak isteyebilecek potansiyel adaylara yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla ve doğrudan eğitim seminerleri ile bilgi vermek,

• Halktan gelen bilgi taleplerine yanıt vermek,

• Yazılı bilgi verilmesi ve aynı zamanda Topluluğun kültür faaliyetleri hakkında bilgi veren bir web-sitesinin oluşturularak düzenli olarak güncellenmesi,

• Potansiyel adaylara / kültür ve yaratıcı sektör işletmecileriyle başvuruların sunulmasıyla ilgili olarak yürürlükte bulunan prosedürler hakkında bilgi vermek ve kendilerine bu bağlamda teknik yardım sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek,

• Topluluğun kültür ve yaratıcı sektörler alanında destek mekanizmalarının bulunduğuna dair Türkiye genelinde yaygın tanıtımın sağlanması,

• Üye devletlerdeki (ya da katılımcı devletlerdeki) diğer Topluluk bilgi merkezleriyle, kültür alanında etkisi bulunan diğer Topluluk programlarıyla ilişki geliştirilmesi amacıyla (potansiyel başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarına en uygun Birlik programları hakkında bilgilendirebilecek durumda olabilmek için) bağlantı temin etmek,

• İşbirliği projeleri için ortaklık kurmaları konusunda olası adaylara yardımcı olmak amacıyla Türkiye’nin kültür ve yaratıcı sektörler alanındaki işletmecileriyle ilgili bir veri tabanının oluşturulması ve tedarik edilmesi,

• Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nden yapılan başvuru çağrılarının ve aynı zamanda kültür ve yaratıcı sektörleri ilgilendiren tüm diğer belgelerin yaygın şekilde dağıtılması,

• Yaratıcı Avrupa Programı kapsamındaki başvuruların yapılmasıyla ilgili olarak adaylara teknik yardım sağlanması ve gerekli görüldüğü takdirde projelerin desteklenmesi için daha uygun olan diğer seçeneklere yönlendirilmesi,

• Bakanlığımız görev alanına giren konularda il müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle birlikte Avrupa Birliği projeleri hazırlamak, sunmak, ortak çalışmalar yürütmek. Koordinatör Hale URAL

0312 470 7974

hale.ural@ktb.gov.tr