AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörlüğü

Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörlüğü

“Avrupa Birliği ve diğer ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı hibe/fon kaynaklarını takip etmek, ilgili birimlerle ve kuruluşlarla (İl müdürlükleri, belediyeler, üniversiteler vb.) koordinasyon halinde proje hazırlamak, dokümantasyonu sağlamak, faaliyetleri yürütmek, raporlamak ve projelerin gerektirdiği diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek,

   
Başkanlığımızca yürütülmekte olan,

         - Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi,

         - Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Projesi (Faz II),

         - AB - Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi’ne ilişkin faaliyetleri yürütmek, toplantılara katılım sağlamak ve ilgili raporlamaları gerçekleştirmek.

İletişim: 

Hale URAL - Koordinatör

Telefon: 0312 470 79 74

E-Posta: hale.ural@kulturturizm.gov.tr