AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


İkili İlişkiler II Koordinatörlüğü

Bakanlığımız ile diğer ülkeler arasında kültür ve turizm alanındaki ikili ilişkileri düzenleme ve koordine etme amacıyla oluşturulmuştur. Görev ve yetki alanındaki coğrafyalar; Amerika kıtası, Birleşik Krallık, İrlanda, Afrika kıtası ve Ortadoğu bölgesi olarak belirlenmiştir. 

İkili İlişkiler II Koordinatörlüğü, görev ve yetki alanında yer alan ülkeler ile imzalanan kültür ve turizm anlaşma, protokol ve eylem planlarının hazırlanmasından ve bunlara dayanarak gerçekleştirilen faaliyetlerin planlamasından, yürütülmesinden, koordinasyonundan ve takibinden sorumludur.

Bu kapsamda, gerek ülkemizde gerekse sorumlu olunan ülkelerde milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliklerinin, sempozyum ile toplantıların organizasyonu İkili İlişkiler II Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sorumlu olunan ülkeler ile turizm ilişkilerinin düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması adına gerçekleştirilen faaliyetler ve toplantıların yanı sıra, ülkemiz tarafından sorumlu olunan ülkelere verilen turizm eğitimleri de İkili İlişkiler Koordinatörlüğü II tarafından koordine edilmektedir.

İkili turizm ilişkileri kapsamında turist akışının arttırılması ve turizm sektörünün karşılaştığı sorunların ele alınarak çözüm önerileri üretilmesini teminen, sorumlu olunan ülkelerin ilgili turizm kurumları ve turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla, dönüşümlü olarak düzenlenen Turizm Karma Komisyonu ve Turizm Çalışma Grubu Toplantıları İkili İlişkiler II Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmektedir.

İletişim: 

Tolga Han ULUÇEÇEN
      Koordinatör

Telefon: 0312 470 79 34

E-Posta: tolgahan.ulucecen@ktb.gov.tr