AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


İkili İlişkiler I Koordinatörlüğü

Sorumlu Olduğu Bölgeler:

Birleşik Krallık hariç olmak üzere Avrupa, Avrasya, Uzak Doğu ve Uzak Asya, Pasifik bölgeleri ve İran ile Hindistan

Sorumlu olduğu ülkeler kapsamında, Bakanlığımız ile diğer ülkeler arasında kültür ve turizm alanındaki ikili ilişkileri düzenleme ve koordine etme amacıyla oluşturulmuştur.

İkili İlişkiler I Koordinatörlüğü, görev alanında yer alan ülkeler ile imzalanan kültür ve turizm anlaşma, protokol ve eylem planlarının hazırlanmasından ve bunlara dayanarak gerçekleştirilen faaliyetlerin planlamasından, yürütülmesinden, koordinasyonundan ve takibinden sorumludur.

Bu kapsamda, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliklerinin, sempozyum ile toplantıların organizasyonu ve diğer ülkeler ile ikili kültür ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapılan Kültür Çalışma Grubu Toplantıları İkili İlişkiler I Koordinatörlüğünce yürütülmektedir.

Sorumlu olunan ülkeler ile turizm ilişkilerinin düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması adına gerçekleştirilen faaliyetler ve toplantıların yanı sıra, ülkemiz tarafından diğer ülkelere verilen turizm eğitimleri de İkili İlişkiler I Koordinatörlüğünce koordine edilmektedir.

İkili turizm ilişkileri kapsamında turist akışının arttırılması ve turizm sektörünün karşılaştığı sorunların ele alınarak çözüm önerileri üretilmesini teminen, her iki ülkenin ilgili turizm kurumları ve turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla, dönüşümlü olarak düzenlenen Turizm Karma Komisyonu ve Turizm Çalışma Grubu Toplantıları İkili İlişkiler Koordinatörlüğünce düzenlenmektedir.

 
 
İletişim: