AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz- II) Hibe Programı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır

Kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstrilere 3 milyon Euro destek!

Kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstrileri destekleyen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” başvuruya açıldı.

Bakanlığımız tarafından kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren STK’ları desteklemek amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Döneminde yürütülen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” hibe programı teklif çağrısı yayımlandı.

Toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkemizdeki kültürel değerlerin tanıtılması; kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye ve AB'den sivil toplum kuruluşları arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültür ve sanat alanındaki ağların desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanıyor. Program kapsamında üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabiliyor.

Proje başvurularının 28 Ocak 2020 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

Hibe Programı_ Türkçe_Özet Bilgi

Hibe Rehberi (İngilizce)

Yerel Duyuru

Doldurulması Gereken Dokümanlar

Bilgi Dokümanları

Söz konusu duyuruya https://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65686 adresinden de ulaşılabilir.