AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ortak Kültür Mirası Hibe Programı - Açıklamalar

 “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” (TR2016/DG/03/A2-03 - EuropeAid/167523/ID/ACT/TR) kapsamında Açıklamalar yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruya http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65708 adresinden ulaşılabilir.

Açıklamalar için tıklayınız:

clarification.doc