AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ortak Kültür Mirası Hibe Programı / Common Cultural Heritage-II (CCH-II) Grant SchemeEU-TR flag.jpg“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” (TR2016/DG/03/A2-03 - EuropeAid/167523/ID/ACT/TR) kapsamında hazırlanan Hibe Uygulama Rehberi ve ekleri için tıklayınız:

Hibe Uygulama Rehberi ve Ekleri


Click for the Grant Implementation Manual and its annexes of the “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II)" (TR2016/DG/03/A2-03 - EuropeAid/167523/ID/ACT/TR):  

Grant Implementation Manual and Annexes


Görünürlük Rehberi için tıklayınız:

Görünürlük Rehberi
 

Click for Visibility Guidelines:

Visibility Guidelines