AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Misyon ve Vizyon

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler  Dairesi Başkanlığı’nın vizyon ve misyonu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

VİZYON

Türk dış politikasının temel önceliklerine ve AB üyeliği hedefine uygun olarak, ulusal yararı en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere, kültür ve turizm alanlarındaki uluslararası işbirliği olanaklarını, Türk turizminin uluslar arası rekabet gücünü arttıracak ve Türk kültürünün ve ulusal kültür varlıkları ile değerlerinin dünyaya tanıtımına katkıda bulunacak biçimde geliştirmek ve sürdürmektir.

 

MİSYON

Kültür ve turizm alanındaki uluslararası işbirliği olanaklarını araştırmak, işbirliğine yönelik çalışmaları ve projeleri yürütmek ve geliştirmek; AB üyeliği yolunda Bakanlık içi koordinasyonu sağlayarak, AB mevzuat ve politikalarını takip etmek ve uyum çalışmalarını gerçekleştirmek; kültür ve turizm alanındaki uluslar arası faaliyetlerle ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmek, işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere gerekli koordinasyonu sağlamak