AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


ORTAK KÜLTÜR MİRASI: SİNOP TARİHİ CEZAEVİ TÜRKİYE VE AB ARASINDA KORUMA VE DİYALOG II PROJESİ

Ülkemizin Avrupa Birliği adaylık sürecinde kültürel miras konusunda Avrupa Birliği ve ülkemiz arasında sivil toplumla iş birliğini artırmak üzere kurgulanan, 2016 yılı IPA II dönemi programlamasında yer alan proje ile Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyonu gerçekleştirilmiş; cezaevi ve çevresinin AB’deki iyi uygulamalardan faydalanılarak alan yönetim planı hazırlanmıştır.

Cezaevinin, Karadeniz Havzası’na hizmet veren ve Sinop ilinin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlayacak bir kültür ve sanat kompleksi halini alması amaçlanmıştır. 2020 yılı Nisan ayında başlayan restorasyon çalışmalarına ilişkin geçici kabul işlemleri 2023 yılı Haziran ayı içinde gerçekleştirilmiştir.  Sinop Cezaevi.jpg

Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi sonrası Tarihi Sinop Cezaevi Yerleşkesi Tepeden Görünüm