AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ

          Ülkemizin ilk milli arkeoloji enstitüsü, “Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü” adıyla AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPA II) Projesi kapsamında Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulmuştur. Ocak 2019-Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülen Proje kapsamında Enstitü binası olarak hizmet verecek Kendirli yapısının (Kendirli Kilisesi) restorasyonu tamamlanmıştır. Enstitü, içerisinde arkeometri laboratuvarı bulunan ilk arkeoloji enstitüsü olup, Türkoloji Kütüphanesi ve kazı arşivi, film, fotoğraf, belgelerden oluşan dijital arşiv sistemi kurulmuştur. Enstitünün ilk yayın serisi olan ve arkeolojinin her dönemine ait telifli ve çeviri 27 kitap ve 1 Hakemli Dergi hazırlanmıştır.

          Enstitü, 02/03/2023 tarihli ve 7439 sayılı Kanunla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı bünyesinde faaliyetlerini yürütecektir.

Türk Arkeoloji Enstitüsü hakkında detaylı bilgi için: https://turkarkeolojienstitusu.org/
UPK foto.jpg

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün açılış töreni 25 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.