AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

KTB_2019_2023_Stratejik_Plani_23_Mb.pdf