AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı