AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 1964 yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) Teşkilatı’nın devamı olarak Türkiye, İran ve Pakistan arasında üçlü ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, 1985 yılında imzalanan İzmir Anlaşması ile kurulmuştur.
 
Türkiye’nin yanı sıra İran, Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan olmak üzere toplam 10 üyesi vardır. Merkezi Tahran’dadır. Yönetimi, bir Genel Sekretere bağlı 6 Proje Müdürü ile sağlanmaktadır. Bakanlar Konseyi (COM) ECO'nun temel politika belirleyicisi ve karar alma organıdır . Üye ülkelerin Dışişleri Bakanları'ndan ve aynı düzeydeki hükümet temsilcilerinden oluşan Bakanlar Konseyi yılda bir kez üye ülkelerden birinde toplanmaktadır. Vekillerden oluşan Konsey (COD) ise İran İslam Cumhuriyeti Dışiş­leri Bakanlığı ilgili Genel Müdürü'nden ve İran veya ECO'nun onayladı­ğı üye ülke misyon başkanlarından oluşmaktadır. Konsey düzenli ola­rak Tahran'da toplanarak, bazı konularda ihtiyaç duyulan faaliyetleri gerçekleştirmekte ve Bakanlar Konseyi tarafından alınan kararlarıuygulamaktadır.  Bölgesel  Planlama  Konseyi  (RPC)  ise,  üye  ülkelerin Planlama Kuruluşları başkanlarından veya benzer bir otoriteden oluş­maktadır.