AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Turizm Komitesi

Amerikan Marshall Planı kapsamında, II. Dünya Savaşı’nda harap olan Avrupa’nın yeniden inşası için 1948 yılında kurulan OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü), 1960’da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de katılımıyla küresel çapta bir işlerlik kazanmıştır.

Dünya halklarının refahını ve ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçlayan OEEC’nin devamı niteliğindeki OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ise 1961 yılında kurulmuştur. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunmaktadır. Bugün 34 ülkenin üyesi olduğu örgüt, hükûmetlere, deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ve sorunlara ortak çözüm üretebilecekleri bir platform sunmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin ardında yatan etkenleri anlamaya çalışan OECD, ticaret ve yatırım alanlarındaki küresel akımları ve üretkenliği ölçmektedir.

OECD sosyal güvenlikten, tatil sürelerine, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin gençleri hayata nasıl hazırladığından, yaşlıların bakımına kadar insanların günlük hayatını doğrudan etkileyen konularla ilgilenmekte ve hayat kalitesini artırıcı politikalar önermektedir.

OECD Girişimcilik, KOBİ'ler, Yerel Kalkınma ve Turizm Merkezi bünyesinde yer alan Turizm Komitesi 1948 yılında kurulmuş olup sürdürülebilir kalkınma açısından uluslararası turizmin gelişimine etki eden politikaların ve yapısal değişimlerin ele alındığı bir forum olma özelliği taşır.

OECD, turizm sektöründe tescilli bir uluslararası aktördür. Turizm alanında izlenen politikaları diğer sektörlere (ekonomi, istihdam, inovasyon, ulaşım, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, bölgesel kalkınma, KOBİ ve girişimcilik vs.) bağlayan yatay yaklaşımı, pek çok bakımdan benzersizdir. Turizm komitesi, karar alıcılara, sektörün başa çıkması gereken zorluklara, bunların ekonomik etkilerine ilişkin somut analizler ve gelecek yıllarda turizmin gelişimini etkileyebilecek politik çözümler sunmaktadır.

Turizm Komitesi ayrıca, Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) işbirliğiyle, turizm istatistikleri üzerine küresel bir forum düzenlemektedir. Bu forum 1994’ten beri, turizm istatistiklerinin gelişimi ve bunların siyasî faaliyet ve teşebbüsler için kullanımı hakkında görüş ve deneyim alışverişine dair eşsiz çerçeve sunmaktadır. Komite, belli konularda, BMDTÖ (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü), Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Uluslararası Turizm Bürosu, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla da birlikte çalışmaktadır.

OECD’nin, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde hazırladığı, turizm politikalarını ve eğilimlerini ele alan yayınları bulunmaktadır. Bu yayınlar, turizmdeki temel gelişmeler ile sektördeki öncelikli konulara ışık tutmayı, OECD bölgesindeki ve dışındaki turizm eğilimlerini yorumlamayı amaçlamaktadır.

OECD Turizm Komitesi yılda iki kere toplanmaktadır. 2017 yılının Ekim ayında Paris’te sembolik değerinden ötürü üst düzey bir toplantı şeklinde düzenlenen ve Yunanistan Turizm Bakanı Elena Kountoura’nın başkanlığını üstlendiği 100. OECD Turizm Komitesi Oturumu'na Türkiye dahil toplam 8 üye ve/veya partner ülkeden bakan düzeyinde, 6 ülkeden bakan yardımcısı ve müsteşar düzeyinde katılım sağlanmıştır.

OECD web sayfasına ulaşmak için : OECD