AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Turizm Komitesi

Amerikan Marshall Planı kapsamında, II. Dünya Savaşı’nda harap olan Avrupa’nın yeniden inşası için 1948 yılında kurulan OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü), 1960’da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de katılımıyla küresel çapta bir işlerlik kazanmıştır.

Dünya halklarının refahını ve ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçlayan OEEC’nin devamı niteliğindeki OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ise 1961 yılında kurulmuştur. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunmaktadır. Bugün 38 ülkenin üyesi olduğu örgüt, hükûmetlere, deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ve sorunlara ortak çözüm üretebilecekleri bir platform sunmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin ardında yatan etkenleri anlamaya çalışan OECD, ticaret ve yatırım alanlarındaki küresel akımları ve üretkenliği ölçmektedir.

OECD sosyal güvenlikten, tatil sürelerine, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin gençleri hayata nasıl hazırladığından, yaşlıların bakımına kadar insanların günlük hayatını doğrudan etkileyen konularla ilgilenmekte ve hayat kalitesini artırıcı politikalar önermektedir.

OECD Girişimcilik, KOBİ'ler, Yerel Kalkınma ve Turizm Merkezi bünyesinde yer alan Turizm Komitesi 1948 yılında kurulmuş olup sürdürülebilir kalkınma açısından uluslararası turizmin gelişimine etki eden politikaların ve yapısal değişimlerin ele alındığı bir forum olma özelliği taşır.

OECD, turizm sektöründe tescilli bir uluslararası aktördür. Turizm alanında izlenen politikaları diğer sektörlere (ekonomi, istihdam, inovasyon, ulaşım, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, bölgesel kalkınma, KOBİ ve girişimcilik vs.) bağlayan yatay yaklaşımı, pek çok bakımdan benzersizdir. Yılda iki kere toplanan Turizm Komitesi, karar alıcılara, sektörün başa çıkması gereken zorluklara, bunların ekonomik etkilerine ilişkin somut analizler ve gelecek yıllarda turizmin gelişimini etkileyebilecek politik çözümler sunmaktadır.

OECD’nin, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde hazırladığı, turizm politikalarını ve eğilimlerini ele alan yayınları bulunmaktadır. Bu yayınlar, turizmdeki temel gelişmeler ile sektördeki öncelikli konulara ışık tutmayı, OECD bölgesindeki ve dışındaki turizm eğilimlerini yorumlamayı amaçlamaktadır.

Turizm Komitesi ayrıca, Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) işbirliğiyle, turizm istatistikleri üzerine küresel bir forum düzenlemektedir. Komite, belli konularda, BMDTÖ (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü), Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Uluslararası Turizm Bürosu, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla da birlikte çalışmaktadır.
OECD web sayfasına ulaşmak için : OECD