AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı/International Turkic Culture and Heritage Foundation

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in girişimi ve Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının destekleriyle kurulan Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın tüzüğü, 23 Ağustos 2012'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı) Bişkek Zirvesi'nde kabul edilmiştir. Vakıf, 11 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Astana Zirvesi'nde Büyükelçi Günay Efendiyeva'nın Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın ilk Başkanı olarak atanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Vakfın Sekretaryası Bakü'de bulunmaktadır.  Vakfın Başkanlığını 3 Kasım 2023 tarihindeki Türk Devletleri Zirvesi’nde devralan Aktoty Raimkulova yürütmektedir.
        Türk Kültür ve Miras Vakfı, proje ve programların desteklenmesi ve uygulanması yoluyla Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasını korumayı, incelemeyi ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Vakıf, bu amaçları gerçekleştirmek için ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak kültür, eğitim, bilim, insan hakları, turizm, bilgi ve iletişim alanları ve Türk halkları arasındaki diğer öncelikli alanlardaki faaliyetleri desteklemektedir.