AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Çok Taraflı İlişkiler Koordinatörlüğü

Çok Taraflı İlişkiler Koordinatörlüğü’nün Görevleri:

-Kültür ve turizm alanında, üyesi olunan uluslararası kuruluşlar ile yürütülen faaliyetlerin takibini ve koordinasyonu sağlamak; Bakanlığımızın uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerinde birimlerimizin ve kuruluşların görüşlerini almak, bu konuda gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve görüş oluşturmak,

-Uluslararası kuruluşların toplantı, staj, kongre, seminer, vb. faaliyetlerini izlemek, gerekli görülen faaliyetlere Bakanlığımızın katılımını sağlamak, gerekli hallerde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantıların hazırlık, düzenleme ve raporlama aşamalarında görev almak,

-Uluslararası kuruluşlara ait aidat/katkı payı/maddi destek ödemelerine ilişkin işlemleri yerine getirmek,

-Uluslararası kuruluşların yürüttüğü projelere ve programlara Bakanlığımızın katılımını sağlamak, ilgili Bakanlık birimlerini ve ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte kurum ve aktörleri bilgilendirmek, yönlendirmek ve programlarla ilgili düzenlenen toplantı, eğitim, seminer, çalıştay vb. aktivitelere katılmak,

 -Yabancı misyon tarafından ülkemize, Bakanlık heyetlerince de yurt dışına yapılan ziyaretlerde koordinasyonu sağlamak, ziyaretlerle ilgili gerekli hazırlıkları gerçekleştirmek,

 

Faydalı Linkler:

 Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü

https://www.unwto.org/

 UNESCO

https://en.unesco.org/

 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

http://www.unesco.org.tr/

TÜRKSOY

https://www.turksoy.org/

İSEDAK

http://www.comcec.org/

  


İletişim Bilgileri :  

Başak ÖNSAL DEMİR
Koordinatör

Telefon : +90312 470 79 03
e-posta: basak.onsal@ktb.gov.tr