AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında, üyeleri arasındaki kömür ve çelik endüstrilerinin yönetimini bir araya getirmek amacıyla kurulan ve kurucu üyeleri Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na dayanmaktadır. 1957 yılında ise gümrük birliği işlemlerini sağlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve nükleer enerji çalışmaları yürütmek için kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) olmak üzere iki yeni topluluk daha oluşturulmuştur. 1967 yılında, imzalanan Brüksel Antlaşması ile var olan 3 topluluk, Avrupa Topluluğu (AT) adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. 7 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe sokulan Maastricht Antlaşması ile ilk kez Avrupa Birliği terimini kullanılmıştır.

Avrupa Birliği 27 üye ülkeden oluşmaktadır bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hırvatistan’dır. Ülkemiz, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ile birlikte aday ülke statüsündedir.

Avrupa Birliği’nin kurumları Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği Sayıştayı, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Merkez Bankası'dır.

Avrupa Birliği çerçevesinde eğitim, gençlik, spor ve kültür alanları temel olarak üye devletlerin sorumluluğunda olmakla birlikte Avrupa Birliği eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletler arasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesini öngörmektedir. Bakanlığımız da kültür, sanat, eğitim, kültürel miras gibi alanlarda hem Topluluk ortak programlarına katılarak Hem de Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarını kullanarak çeşitli işbirlikleri kurmuştur. Örneğin; Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi 2008 yılında IPA3 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında Bakanlığımız tarafından sunulmuş ve hazırlıklarına başlanmıştır. 

Yılda iki olağan toplantı; tematik konferanslar, turizm haftaları, turizm forumu vb. toplantılar aracılığı ile bir araya gelen Komite’nin çalışma konuları arasında turizm politikası, Avrupa turizminin hedefleri, turist rehberliği hizmetleri, turizm destinasyonları, turizmde sürdürülebilirlik, meslek kalitesinin geliştirilmesi, vize uygulamaları, EDEN projesi vb.hususlar yer almaktadır. Politika öncelikleri arasında istihdam ve bölgesel kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, nitelikli doğal ve kültürel miras ve Avrupa kimliğinin tesisi yer almaktadır.  

 

Başkanlığımız ayrıca EDEN (European Destinations of Excellence) - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi faaliyetlerini ulusal koordinatör olarak 2008 yılından beri yürütmektedir. EDEN Türkiye internet sayfası için http://www.eden.ktb.gov.tr