AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kurs bitirme belgesi hangi şartlarda verilmektedir?

Geleneksel El Sanatları Kursları ve Türk Süsleme Sanatlarından (Ebru) kurslarının sınavları her yıl kurs bitiminde yapılmaktadır. Sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Bakanlıkça “Kurs Bitirme Belgesi”, gerekli devamı gösterip başarı sağlayamayanlara ise kursiyerlerin talebi halinde, “Kursa devam etmiş olup başarılı olamamıştır” resmi yazısı verilmektedir.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından (Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür) kurslarında temel eğitim mahiyetindeki birinci yılda belge verilmemektedir. Tekamül kursu mahiyetindeki ikinci yılı tamamlayan kursiyerlere sınav sonuçlarına göre belgeleri verilmektedir.

Geleneksel El Sanatları ve Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Kurslarına katılarak “Kurs Bitirme Belgesi” alan kursiyerler daha sonra düzenlenecek aynı konudaki kurslara kabul edilemezler.

Kurslarda sürekli olarak disiplini bozucu ve kursu engelleyici davranışlarda bulunanlar ile geçerli mazeretleri bulunsa dahi toplam sürenin 1/5’i kadar devamsızlık yapan kursiyerlerin kurslarla ilişikleri kesilecek bunlara herhangi bir belge de verilmeyecektir.