AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kurslar kaç dönemde tamamlanmaktadır ve toplam kaç saattir?

Tezhip, Minyatür ve Hüsn-i Hat Kursları I.Sınıf ve II.Sınıf olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilmektedir. Bu kurslar, bir dönemi 300 saat olmak üzere toplam 600 saattir. Ebru kursu ise bir dönemde 200 saat üzerinden gerçekleştirilmektedir. Geleneksel El Sanatları Kursları ise bir dönemde 200, 250 ve 300 saat üzerinden düzenlenmekte ve bir dönemde tamamlanmaktadır.