AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlıkta staj yapılabilir mi?

Bakanlıkta staj yapabilmek için aşağıdaki form doldurulmalıdır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
(Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü)…………………………….Üniversitesi …………… bölümü ..…… sınıf öğrencisiyim. …………….tarihleri arasında ……… iş günü/süreyle ………. mecburi stajımı yapmak istiyorum.

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. …../…../20

Saygılarımla

Ekler:
1 öğrenci belgesi fotokopisi
1 okul staj formu (Stajın mecburi olduğunu belirten yazı)

Adres ve Telefon No :

Not: Ankara dışından katılanlar ikametgahlarını kendi imkanları ile ayarlayacaklardır.