AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü’ne nasıl tedarikçi olunur?

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün amacı El Sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak ve satın alma yoluyla üreticiye pazar imkanı sağlamaktır. Bu çerçevede üretimini yaptığınız çalışmalarınızdan 35 adeti geçmeyecek şekilde matbu dilekçeyle müracaat edildiği takdirde, El Sanatları Uzmanları Kurulunda ürünleriniz değerlendirilmeye alınacak, değerlendirme sonucu uygun görülen ürünlerden sipariş verilebilecektir. El Sanatları Uzmanlar Kurulunun rutin bir toplantı tarihi bulunmamakta olup; yapılacak toplantı tarihleri Bakanlığımız İnternet sitesi (http://www.kulturturizm.gov.tr) ve Sanal Satış Mağazamızdan (http://www.gelenekselelsanatlari.gov.tr) duyurulmaktadır. Yapmış olduğunuz özgün çalışmaların Uzmanlar Kurulunca kabul görülenleri yalnızca İşletme Müdürlüğümüz mağazalarında satılmak üzere alımı yapılmaktadır.

Bu nedenle toplantı tarihinin takip edilerek; Ürün Örnek Teslim Formu ile ürün örneklerinizin El Sanatları Uzmanlar Kurulunun toplantı tarihi belirlendikten sonra gönderilmesi gerekmektedir.