AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Dedektör ile define aramak yasal mıdır?

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74. maddesine göre izinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Dedektör ile define aranması konusunda her hangi bir istisna yoktur.