AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Tescilli yapılar için Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında ne tür yardımlar yapılmaktadır?

Projesi olmayan tescilli yapılar için proje yardımı, projesi hazırlanmış ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış projesi olan taşınmazlar için de proje uygulama yardımı yapılmaktadır.