AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Trampa/Kamulaştırma başvuru işlemi nasıl olmaktadır?

Doğrudan Bakanlığımıza veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ile başvuruda bulunulur.