AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


06.08.2001 tarihinde devlet memuru olarak atanan askerliğini 18 ay yapan ve askerliğini borçlanmayan memur 30 günlük izin kullanmasında dikkate alınır mı alınmaz mı?

154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerektiği belirtilmiştir.
657 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca (borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın) askerlik süreleri asil Devlet memurunun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.
Öte yandan, 62 No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin birinci maddesinin ikinci fıkrasında, muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen sürelerin, yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde göz önüne alınan hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınacağı, hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;
1-Memur olarak atanmadan önce ifa edilen muvazzaf askerlik süresi
2-Memur olarak atanmadan önce yedek subay olarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yedek subay öğrencilik süresi dahil,
3-Memur olarak çalışırken, aylıksız izne ayrılarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, bu sürelerin borçlanılıp borçlanılmadığına olmaksızın, yıllık izin süresinin hesabında hizmet süresi olarak değerlendirilir.
Buna göre, 06/08/2001 tarihinde göreve başlayan bir Devlet memuru, muvazzaf askerlik süresi olan 18 aylık süresinin de ilave edilmesiyle, 06/02/2010 tarihinde 10 yıllık hizmet süresini tamamlayacağından bu tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca kullanacağı yıllık izin süresi 30 gün olacaktır. Bu kişi 2010 yılına ilişkin 20 günlük iznini aynı yıl içinde kullanmışsa, geriye kalan 10 günlük iznini 2010 yılında kullanabileceği gibi, anılan Kanunun 103 üncü maddesine göre 2011 yılı izni ile birleştirip 2011 yılı içinde de kullanabilecektir.