AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


1 inci ve 2 nci sicil amirlerinin ortalama sicil notları arasında 10 puan veya daha fazla fark olması halinde ya da 1 inci sicil amirinin notunun olumsuz, 2 nci sicil amirinin notunun olumlu olması halinde, sicil raporu kime gider?

Mülga Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile mülga Turizm Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin de çeşitli hükümler bölümünün 5 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, birinci ve ikinci sicil amirlerinin notları arasında on puan fark olması halinde sicil raporlarının üçüncü sicil amiri olarak merkezde Müsteşar, illerde Vali, ilçelerde Kaymakam tarafından doldurulması gerekmektedir.