AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


1’nci sicil amirinin notu olumsuz, 2’nci sicil amirinin notu olumsuz ve arasında 10 puan fark varsa sicil raporu kime gider?

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereğince ilgisine göre 3’ncü sicil amirine gönderilir.