AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Aday memurların sicili ne zaman doldurulur?

Aday memurların sicil raporları, göreve başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süreyle adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur.