AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlığımızda 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapmaktayım. Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmak istiyorum. Atanabilir miyim?

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olanların Bakanlığımız teşkilatına nakil işlemi talepte bulunan personelin Bakanlığımıza vereceği dilekçe ile başlamakta, başvuruda bulunanın durumunu uygun boş kadro olması, Bakanlık Makamının uygun görmesi ve önceki kurumunca da muvafakat verilmesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlığımız teşkilatına atanması mümkün bulunmaktadır. 
    Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4(B) maddesine göre sözleşmeli olarak ve aynı Kanunun 4(D) maddesine göre işçi olarak istihdam edilenlerin kurumlar arası naklen atanmaları mümkün bulunmamaktadır.