AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlığınızda istihdam edilen personelden Devlet memuru olanlar fazla çalışma yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) fıkrasında, kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabileceği, bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği, ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

 Buna göre, ay içinde toplam 24 saat fazla çalışan bir personele amirin uygun bulacağı günlerde yıl içinde 24 saat karşılığı olan (24/8=) 3 gün izin verilecektir. Yine yıl içinde toplam 120 saat fazla çalışma karşılığı olan (120/8=) 15 günün 10 gününün yıllık izni ile birleştirerek kullanabilecek; geri kalan 5 günlük izni ise yıl içinde kullandırılacaktır.

 Öte yandan, yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarına bağlı (K) işaretli cetvellerde, bazı görevleri yapan ve bazı makamlarda çalışan Devlet memurları için fazla çalışma saati ve ödenecek ücret belirlenmiştir.