AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlığınızda ki boş kadroları öğrenmem mümkün mü?

    4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 25. maddesinde, “Kurum ve Kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkında ki bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır.” denildiğinden boş kadroların bildirilmesi mümkün görülmemektedir.