AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Başka bir kurumda Müdür olarak görev yapmaktayım. Herhangi bir İl Halk Kütüphanesine Kütüphane Müdürü olarak atanabilir miyim?

Kültür ve Turizm Bakanlığı  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  gereğince Kütüphane Müdürü kadrosuna atanacakların ihtisas elemanı olma şartı aranmaktadır. Ayrıca; toplam hizmetinin en az 2 yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak, Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak, son yıl sicili olumlu olmak ve son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 76 puan aşağıda olmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68.maddesinin (b) bendine göre aranan şartlara sahip olmak ve Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.