AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


İstenilen bilgi ve belgenin fotokopisini alabilme imkanı var mıdır?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca isteyen memur kendisine ait bilgi ve belge fotokopisini alabilir.