AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Mal bildirimlerinin yenilenmesi kaç yılda bir yapılır?

           Bilindiği üzere; 04/05/1990 tarihli ve 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 7 nci maddesi ve bu Kanuna dayanılarak 10/08/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca görevli personelin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekir. Ayrıca mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bu değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi zorunludur.