AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Sicil amiri olmadığı halde sicil raporu dolduran amirin notunun geçerli olup olamayacağı?

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde” belirtilen esaslar dikkate alınarak doldurulacak olup, sicil amirleri yönetmeliğine uygun doldurulmayan ve sicil amirleri cetvelinde sicil amiri olmadığı halde personele doldurulan sicil raporları kesinlikle dikkate alınmamaktadır.