AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Sosyal güvenlik kurumlarına (Bağ-Kur, SSK) tabi olarak geçen hizmetler, yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınan hizmet sürelerine dahil edilir mi?

154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Buna göre, ilgililerin SSK ya tabi olarak özel sektörde veya Bağ-Kura tabi olarak geçen sigortalı hizmetlerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerin yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde hizmet süresi hesabına katılabilecektir. İlgililerin söz konusu sigortalı hizmetlerinin emeklilik keseneğine esas aylığı yönünden değerlendirilen bölümünün yıllık izin hizmet süreleri hesabına katılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4(B) maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen sigortalı hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.