AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Üniversitelerde çeşitli akademik kariyere haiz personelin Bakanlığımız teşkilatına atanmak istemeleri halinde hangi kadrolara denk kabul edilir?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak Profesör ve Doçent kadrolarında bulunmuş olanların Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine tabi kadrolardan Müdür ve üst unvanlı kadrolarla öğrenim durumlarına uygun kadrolara, adı geçen Kanuna tabi olarak en az iki yıl görev yapanların, yönetim hizmetleri dışında kalan öğrenim durumlarına uygun kadrolara, mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla atanmaları mümkün bulunmaktadır. (Arkeolog, Mimar, Mühendis vb.)

2914 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapıp, Bakanlığımız teşkilatında değişik unvanlarda bulunanların unvan değişikliğine tabi kadrolara (Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Biyolog, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu) atanmaları unvan değişikliği sınavında başarılı olunması halinde mümkün bulunmaktadır.