AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) Devlet memurlarından kimlere verilir?

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci bendinde “Hususi damgalı pasaportlar; TBMM eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelden hususi damgalı pasaport alacakların; birinci, ikinci veya üçüncü derece kadroların birinde bulunması gerekmektedir.