AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Yıl içerisinde tek hekimden parça parça rapor alan ve bu raporun 40 günü aşması halinde ne yapılır?

06.02.1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe giren 30.12.1980 tarihli ve 8/2175 sayılı “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir.