AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Tevdi Edilen “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” Kimlere Verilmektedir?

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyindeki çalışmalarıyla kültür ve sanatımızın yücelmesine katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları Devlet adına ödüllendirme amacını taşımaktadır.


Ödüller Yönetmeliği gereğince Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema, kütüphanecilik v.b. kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarında ortaya koyduğu üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl, T.C. uyruklu, yaşayan kişilere ve topluluk ya da kuruluşlara verilir.