AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Gerçek ve Tüzel Kişilerce Sergiler İçin Talep Edilen Salon Tahsislerinde İzlenen İşlemler Nelerdir?

Etkinliğin adı, tarihi, süresi ve talep edene ilişkin bilgilerin yer aldığı dilekçe ile Ankara için, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne veya Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne Ankara dışı için ise İllerde bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuruda bulunulmaktadır. 15 gün süre içerisinde değerlendirilen dilekçeler sergi salonlarının tahsis durumu göz önünde bulundurularak 09.10.2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resim ve Heykel Müzeleri ve Galeriler Yönetmeliği'ne göre tahsis edilmektedir.

Ayrıca, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5/c maddesi ve Döner sermayeleri Kuruluşlar İhale Yönetmeliği (http://dosim.kulturturizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF01E9BE68C047FEF5) uyarınca çıkarılan yönerge doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza bağlı müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlarda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, yönerge ekinde yer alan listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimse, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Taleplerin ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.