AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlığımızca Devlet Koleksiyonuna Eser Kazandırılmak Amacıyla, Satın Alma İşlemleri Nasıl Yürütülmektedir?

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı plastik sanatlar alanında hizmet veren Resim Heykel Müzelerinin kolesyiyonunu zenginleştirmek ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla: 09.10.2010 gün ve 27724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliğinde yer alan "Korunması gerekli Plastik Sanatlar ve Türk Süsleme eserlerin müzelere alınması uygun görünenlerden eser sahibinin rızası ve Müze kurulunun takdir değer üzerinden satın alma" hükmü gereğince satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.