AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Her Türlü Anıt, Heykel, Büst ve Şehitlik Yapımı Projelerine Bakanlığımızca Maddi Destek Sağlanmakta mıdır?

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce mevzuat gereği olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen Anıt, Heykel, Büst ve Şehitlik yapımı projeleri bütçe olanakları dahilinde değerlendirilmekte ve uygun görülen projelere maddi destek sağlanmaktadır.