AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Özel Tiyatrolar Ne Şekilde Desteklemektedir?

Ülkemizde faaliyet gösteren özel tiyatroların mali açıdan desteklenmesi amacıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında, özel tiyatroların projelerine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü destek sağlanmaktadır. Başvurular, “profesyonel, amatör ve geleneksel” kategorilerde değerlendirilmekte olup profesyonel ve amatör tiyatroların projeleri “yetişkin ve çocuk” oyunları şeklinde alt kategoriler olarak ele alınmaktadır.