AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlığın tanıtım faaliyetlerinde kullandığı Türkiye Logosunun kullanımı izne tabi midir?

Marka hakkı Bakanlığa ait olan Türkiye Logosunun kullanılması Bakanlığın yazılı iznine tabidir. Logo kullanımı için Tanıtma Genel Müdürlüğü Strateji ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına yapılacak yazılı başvuru sonucu logonun kullanım izni gerekli şartları taşımaları halinde verilmetedir.