AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bakanlığınız tarafından bastırılan tanıtıcı yayınlardan gerçek yahut tüzel kişiler ücretsiz olarak yararlanabilmekte midir?

Doğrudan ticari bir faaliyette kullanılmamak kaydıyla Bakanlık tarafından bastırılan tanıtıcı yayınlar (afiş-broşür-depliyan-harita vs), Tanıtma Genel Müdürlüğü Strateji ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na yazılı başvuru ite talepler karşılanmaktadır.