AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Ticari yahut ticari olmayan amaçlarla gerçek yada tüzel kişilik olarak Bakanlığın fotoğraf ve video arşivinden yararlanılabilir mi?

Ticari olmayan amaçlarla düzenlenecek olan etkinliklerde yada faaliyetlerde kullanılmak üzere, Tanıtma Genel Müdürlüğü’ne yapılacak detaylı ve konu sınırlamasının belirtildiği yazılı başvuru yapılarak, uygun görülmesi halinde sahip olunan digital arşivden yararlanılabilmektedir. Başvuruların olumlu olarak sonuçlandırılmasında projenin kapsamı öncelik taşımaktadır.