AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


AVRUPA BİRLİĞİ DAİMİ TEMAS NOKTASI ÇALIŞMA GRUBU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamıştır.  Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan Taslak Müzakere Çerçeve Belgesinde, müzakerelerin 35 fasıl altında yürütülmesi öngörülmüş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 fasılda sorumludur ve 7 No’lu Fikri Mülkiyet Hukuku Faslında Bakanlığımız eşbaşkandır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Çalışma Grubu Koordinatörlüğünce AB’ye katılım sürecinde Bakanlığımız sorumluluk alanına giren 15 fasılda;

 • Bakanlığımızın Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıların ve ilgili sunumların koordinasyonu sağlanmakta,

 • Müzakere çalışmaları çerçevesinde Bakanlık içi ve kurumlararası koordinasyon sağlanmakta,

 • Avrupa Birliği çalışmalarına ilişkin rapor ve sunumlar hazırlanmakta ve ilgili toplantılara katılım sağlanmakta,

 • Avrupa Birliği müzakere çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız görev alanında yer alan konulara ilişkin rapor ve çalışmalar takip edilmekte ve güncellenmektedir.

  Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere çalışmalarının yanı sıra, Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Çalışma Grubu Koordinatörlüğünce;  

 • Türkiye Raporu ile ilgili çalışmalarda Bakanlık koordinasyonu ve katkısı,

 • Türkiye- Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Toplantılarına katkı ve katılımı,

 • AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı çalışmalarının koordinasyonu ve katkısı,

 • Türkiye-AB Alt Komiteleri

  -2 No’lu Türkiye-AB İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi,

  - 3 No’lu Türkiye-AB Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Alt Komitesi,

  - 5 No’lu Türkiye-AB Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantılarının koordinasyonu, katkısı ve katılımı, 

 • Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) çalışmalarının Bakanlık adına katılımı ve koordinasyonu,

 • Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi çalışmalarının Bakanlık adına katılımı ve koordinasyonu,  

 • Avrupa Birliği TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) Mekanizmasının Bakanlık koordinasyonu,

 • Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) tarafından istenilen çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Bakanlık koordinasyonu, 

 • Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çalışmalarının koordinasyonu ve katkısı,

 • AB Turizm Danışma Komitesi (TAC) toplantılarına katılım ve Bakanlık koordinasyonu,

 • Avrupa Konseyi Kültür, Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesi (CDCPP) toplantılarına Bakanlık ve Bakanlıklar arası koordinasyonu, katkı ve katılımı,

 •  Avrupa Konseyi EPA, EURIMAGES ile EUREKAya ait aidat ve katkı paylarının ödemelerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik Reform Programı (ERP) çalışmaları, toplantı ve ilgili eğitimlerin koordinasyonunu, katkısı ve katılımı,

 • Karadeniz için Ortak Denizcilik Gündemi çalışmaları kapsamındaki çalışmalara Bakanlığımız adına katılım ve koordinasyonu,

   

 • Avrupa Komisyonu’nda Ulusal Uzman Görevlendirilmesi ve NEPT başvurularının koordinasyonu,

 • Jean Monnet Burs Programının Bakanlığımızca tanıtımı ve koordinasyonu,   

 • Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Avrupa Birliği Eğitim Programlarının koordinasyonu ve bilgilendirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

İletişim Bilgileri : 

M.Tolunay SARAÇ
Koordinatör

Telefon : +90312 470 79 66
e-posta: abgurbu@ktb.gov.tr
Faydalı linkler:

https://www.ab.gov.tr/

https://www.eeas.europa.eu/delegations/t%C3%BCrkiye_tr?s=230

https://www.mfa.gov.tr/turkiye-ve-avrupa-birligi_ne-tam-uyelik-sureci.tr.mfa

https://www.coe.int/web/portal/home

https://www.coe.int/tr/web/ankara/the-council-of-europe

https://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa

https://www.coe.int/en/web/cdcpp-committee

https://www.coe.int/en/web/eurimages

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-epa

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home