AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Stratejik Planlama ve İç Kontrol Şubesi

Stratejik Planlama ve İç Kontrol Şubesi’nin Görevleri:

 

-Başkanlığımız yıllık idari faaliyet raporunu ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,

-Başkanlığımızı ilgilendiren soru önergeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

-Bütçe görüşmeleri ile ilgili Başkanlığımızı ilgilendiren faaliyet bilgilerini derlemek ve bütçe sunum kitapçığının hazırlanması, 

-Brifing dosyası hazırlamak,

-Başkanlığımız Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, eylem planı, iç kontrol ve performans programları ile ilgili çalışmaları yapmak,

-Başkanlığın performans ölçütleriyle ilgili veri tabanının Şubeler bazında oluşturulmasını sağlamak,

- Bakanlığımız birimlerince Dışişleri Bakanlığı'ndan talep edilen görüş ve değerlendirmeler ile ilgili koordinasyonun sağlaması,
- Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terminoloji çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, Başkanlığımız terminoloji çalışmalarını yürütmek,

 

İletişim Bilgileri : 

Abdulkerim ŞAHİN
Şube Müdürü

Telefon : +90 312 470 7959
e-posta: abdulkerim.sahin@ktb.gov.tr